Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-09-11
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-09-03
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-05-14
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-04-10
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2019-04-03

Kärntekniklagutredningens betänkande Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar SOU:2019:16 överlämnades den 1 april 2019 till regeringen.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-02-11
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-12-04
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-10-10
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-09-04
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2018-06-07

Kortfattat Informationsblad från SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet.

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2018-06-07

Kortfattat Informationsblad från SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet.

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2018-06-07

Kortfattat Informationsblad från SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet.

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2018-06-07

Kortfattat Informationsblad från SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet.

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2018-06-07

Kortfattat Informationsblad från SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet.

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2018-06-07

Kortfattat Informationsblad från SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet.

Sidor