Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2020-02-20

Resultat från enkätundersökning av medborgarnas syn på kärnavfallsförvaret.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2020-01-28
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-12-03
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-10-22
Kategori: 
Rapporter
Datum: 
2019-09-30

 

The workshop 21–23 May, 2019 was co-hosted by:
• Swedish National Council for Nuclear Waste (Kärnavfallsrådet)

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2019-09-23

Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2019-09-13

Kärnavfallsrådets remissvar till regeringen angående Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttranden, dels i ärendet om tillåtlighetspröv

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-09-11
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-09-03
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-05-14
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-04-10
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2019-04-03

Kärntekniklagutredningens betänkande Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar SOU:2019:16 överlämnades den 1 april 2019 till regeringen.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2019-02-11
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-12-04
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-10-10

Sidor