Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2018-06-07

Kortfattat Informationsblad från SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet.

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2018-06-06

Kortfattat Informationsblad från SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 - Beslut under osäkerhet.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-05-14
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-03-14
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2018-01-16
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-12-05
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-10-10
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-08-29
bild
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2017-06-21
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-05-09
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2017-04-28

Författare: John Black, In Site Hydro, beställd av Kärnavfallsrådet inför granskningen av SKB:s Fudprogram 2016.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-04-04

Sidor