Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-08-29
bild
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2017-06-21
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-05-09
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2017-04-28

Författare: John Black, In Site Hydro, beställd av Kärnavfallsrådet inför granskningen av SKB:s Fudprogram 2016.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-04-04
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2017-01-18
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2016-12-06
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2016-11-16

Dnr Komm2016/01534/M 1992:A. Yttrande till Naturvårdsverket.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2016-10-19
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2016-09-06
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-07-15

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-06-15

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-06-15

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2016-05-31

Sidor