Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2016-05-05

Dnr Komm2016/00289/M1992:A  Yttrande till Strålsäkerh

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-04-10

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2016-04-06
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-03-30

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-03-15

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-03-15

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2016-03-15

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2016-01-18
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2015-12-01
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2015-10-13
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2015-09-09
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2015-06-26

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2015-05-12

Sidor