Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2016-01-18
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2015-12-01
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2015-10-13
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2015-09-09
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2015-06-26

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2015-05-12
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-30

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-30

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-30

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-30

Nyhetsblad
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-24

Nyhetsbladet 2015:1:1 är det första av fem delar från Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport SOU 2015:11 Kunskapsläget på kä

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2015-03-11

Sidor