Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-30

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-30

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-30

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-30

Nyhetsblad
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2015-03-24

Nyhetsbladet 2015:1:1 är det första av fem delar från Kärnavfallsrådets seminarium om 2015 års kunskapslägesrapport SOU 2015:11 Kunskapsläget på kä

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2015-03-11
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2015-01-26
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2015-01-16

Dnr 1/2015 Synpunkter till Naturvårdsverket.

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2014-12-15
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2014-12-03
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2014-10-14
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2014-09-30

Dnr 22/2014 Synpunkter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2014-08-28
sou
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2014-06-29

Sidor