Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2015-01-26
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2015-01-16

Dnr 1/2015 Synpunkter till Naturvårdsverket.

Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2014-12-15
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2014-12-03
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2014-10-14
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2014-09-30

Dnr 22/2014 Synpunkter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2014-08-28
sou
Kategori: 
Yttranden över SKB:s Fud-program
Datum: 
2014-06-29
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2014-05-06
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2014-05-06

Dnr 16/2014. Yttrande till SKB.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2014-04-24

Dnr 15/2014. Synpunkter till Naturvårdsverket.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2014-03-18
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2014-01-29

Sidor