Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2014-01-22

Jitka Zakova & Janne Wallenius, KTH, beställd av Kärnavfallsrådet. (Januari 2014).

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-12-03
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2013-11-30
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-10-08
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-09-03
Datum: 
2013-07-01
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-06-11
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2013-06-01
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2013-05-29

Ove Stephansson, Stephansson Rock Consulting, beställd av Kärnavfallrådet inför granskningen av SKB:s Fudprogram 2013.

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2013-05-22

Willis Forsling, Prof. Emeritus i Oorganisk kemi, Luleå tekniska universitet,
Ledamot i Kärnavfallsrådet. (Maj 2013).

Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2013-05-22

Lars Marklund, Tyréns, beställd av Kärnavfallrådet inför granskningen av SKB:s Fudprogram 2013.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-04-23
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-03-19
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2013-02-15
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-01-29

Sidor