Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2014-05-06

Dnr 16/2014. Yttrande till SKB.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2014-05-06
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2014-04-24

Dnr 15/2014. Synpunkter till Naturvårdsverket.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2014-03-18
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2014-01-29
Kategori: 
Externa rapporter
Datum: 
2014-01-22

Jitka Zakova & Janne Wallenius, KTH, beställd av Kärnavfallsrådet. (Januari 2014).

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-12-03
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2013-11-30
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-10-08
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-09-03
Datum: 
2013-07-01
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2013-06-11
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2013-06-01

Sidor