Publikationer

Kärnavfallsrådet producerar olika typer av publikationer och dokument, såsom rapporter i Statens Offentliga Utredningars serie (SOU) och sammanträdesprotokoll efter rådsmöten. Engelska översättningar återfinns på rådets engelska webbplats.

Maila gärna karnavfallsradet@regeringskansliet.se om någon länk inte fungerar. 

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-10-17
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-09-13
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-06-01
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-04-24
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2012-04-15
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2012-04-10
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-03-27
Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2012-02-07
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2011-12-20
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-12-14

Dnr 60/ 2011. Yttrande till SKB.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-12-09
Kategori: 
Nyhets- och informationsblad
Datum: 
2011-11-10
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-10-26

Dnr 23/2010. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Sammanträdesprotokoll
Datum: 
2011-10-24
Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-10-22

Dnr 58/2011. Yttrande till Miljödepartementet.

Kategori: 
Remissvar och skrivelser
Datum: 
2011-10-21

Dnr 53/2011. Synpunkter till Naturvårdsverket.

Sidor