Rapport 2007:2 Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall - roll, utveckling och utmaning

2007-05-14 Ladda ned (976.94 KB)

En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38).