Rapport 2007:3 Tid för slutförvaring av kärnavfall - samhälle, teknik och natur

2007-05-15 Ladda ned (2.08 MB)

En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38).