Rapport 2007:4 Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall - individ, samhälle och kommunikation

2007-05-20 Ladda ned (1023.63 KB)

En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 (SOU 2007:38).