Rapport Kunskapsläget hos Sveriges riksdagsledamöter om kärnavfall och dess slutförvar

2014-09-01

https://www.karnavfallsradet.se/rapport-kunskapslaget-hos-sveriges-riksdagsledamoter-om-karnavfall-och-dess-slutforvar