Remissyttrande Betänkande Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar (SOU 2009:45) och departementspromemoria Enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar (Ds 2009:65)

2010-01-12 Ladda ned (178.88 KB)

Dnr 1/2010. Yttrande till Miljödepartementet.