Review of hydrogeological elements in 2016 RD&D programme of SKB (TR 16-15)

2017-04-28 Ladda ned (3.68 MB)

Författare: John Black, In Site Hydro, beställd av Kärnavfallsrådet inför granskningen av SKB:s Fudprogram 2016. Diarienummer Komm 2017/000427