Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018 - Beslut under osäkerhet (SOU 2018:8)

2018-03-21

Onsdagen den 21 mars 2018 arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium kring kunskapslägesrapporten 2018 - Beslut under osäkerhet.

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Tid:  Kl 10.00 - 16.30
Läs programmet för seminariet:

Ladda ned (226.75 KB)

Nedan finns presentationerna att ladda ner:

Välkommen
Carl Reinhold Bråkenhielm, Kärnavfallsrådets ordförande, Seniorprofessor i empirisk livsåskådningsforskning, Uppsala universitet

Ladda ned (600.76 KB)

Kompetensförsörjning och osäkerheter kring kopparkapseln, Ingmar Persson, Kärnavfallsrådet, professor i oorganisk och fysikalisk kemi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Ladda ned (881.94 KB)

Säkra gränser? Om dos och risk, Lennart Johansson, professor i radiofysik, adjungerad vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet

Ladda ned (2.22 MB)

Etisk osäkerhet, Carl Reinhold Bråkenhielm

Ladda ned (539.41 KB)

Osäkerhet och risk – mångfacetterade begrepp, Mikael Karlsson, Kärnavfallsrådet, fil.dr., miljöforskare, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Ladda ned (218 KB)

Ansvaret för slutförvaring av använt kärnbränsle, Ingvar Persson, Kärnavfallsrådet, f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion

Ladda ned (252.19 KB)

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet, Gábor Szendrö, särskild utredare, Regeringskansliet

Ladda ned (537.82 KB)

Stegvis prövning enligt kärntekniklagen, Ingvar Persson,

Ladda ned (225.87 KB)