Seminarium om kunskapslägesrapport 2020:9

2020-03-16

Seminariet äger rum måndagen den 16 mars kl 13-17

Plats: Garnisonens konferens, Stockholm