Seminarium om Kunskapslägesrapporten SOU 2014:11 i Oskarshamn

2014-03-20

 SOU 2014:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014 - forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande 

Inbjudan

Ladda ned (252.13 KB)