Skrivelse översänd till Miljödepartementet

2021-03-24

Den 24 mars översände Kärnavfallsrådet en skrivelse rörande prövning och särskiljning av slutförvarssystemet till Miljödepartementet. https://www.karnavfallsradet.se/skrivelse-till-miljodepartementet-rorande-provning-och-sarskiljning-av-slutforvarssystemet