SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet - nu levandes ansvar, kommande generationers frihet

2007-05-01 Ladda ned (1.92 MB)

Det finns tre fördjupningsrapporter till SOU 2007:38. Klicka på titeln så kommer du till rapporten.
Rapport 2007:2 Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall – roll, utveckling och utmaning 
Rapport 2007:3 Tid för slutförvaring av kärnavfall – samhälle, teknik och natur
Rapport 2007:4 Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall – individ, samhälle och kommunikation