Strålningsriskerna för slutförvar för använt kärnbränsle. Vad blir konsekvenserna för människor och biota om dosgränsen överskrids?

2015-11-03

Seminarieprogram: Strålningsriskerna för slutförvar för använt kärnbränsle. Vad blir konsekvensen för människor och biota om dosgränsen överskrids?

Ladda ned (420.02 KB)

Nyhetsblad: Viktigt med forskning om risker vid låga stråldoser

Ladda ned (505.74 KB)