Strålsäkerhetsmyndighetens nationell plan för radioaktivt avfall samt en engelsk uppdatering

Strålsäkerhetsmyndigheten nationella plan för radioaktivt avfall från 2015 finns att läsa här.

Den engelska uppdateringen av den nationella planen finns att läsa här (finns endast på engelska). SSM arbetar med en uppdaterad rapport.

 

Nu finns Sveriges rapport till Joint Convention tillgänglig. Läs den här. (Oktober 2020)
(Sweden’s seventh national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management)