Strålsäkerhetsmyndighetens nationell plan för radioaktivt avfall samt en engelsk uppdatering

Strålsäkerhetsmyndigheten nationella plan för radioaktivt avfall från 2015 finns att läsa här:

Den engelska uppdateringen av den nationella planen finns att läsa här (finns endast på engelska)