Svar på remiss från Miljödepartementet angående Riksgäldskontorets skrivelse med förslag till ändringar i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

2010-08-26 Ladda ned (94.57 KB)

Dnr 9/2010. Yttrande till Miljödepartementet.