Underrättelse om att Fennovoima AB har påbörjat planering av slutförvar för använt kärnbränsle i Finland

2016-11-16 Ladda ned (116.55 KB)

Dnr Komm2016/01534/M 1992:A. Yttrande till Naturvårdsverket.