Yttrande om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt i anslutning till det frågor om samband mellan ansökningar och behov av samordnad prövning avseende verksamheter i Forsmark

2017-02-13 Ladda ned (32.54 KB)

Dnr Komm2017/00183 till mark- och miljödomstolen