Yttrande över behov av kompletteringar av SKB ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (M 1333-11)

2015-06-26 Ladda ned (90.98 KB)

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt.